Skip to content

Cymorth a chyngor ychwanegol ar ddiswyddo

Man holding box filled with items from a desk

Cyllid ReAct

Os cawsoch eich diswyddo, neu wedi dod yn ddi-waith, ar 1 Ionawr 2020 neu ers hynny, gallai fod gennych hawl i gael cyllid ReAct i ailhyfforddi neu ddiweddaru eich sgiliau. Darganfyddwch am yr help y gallwch ei gael o Gyllid ReAct ar wefan Gyrfa Cymru.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau a chyngor defnyddiol am Gredyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill os cawsoch eich gwneud neu mewn perygl o gael eich diswyddo yma ar y wefan Help Swyddi.