Skip to content

Gwnewch wahaniaeth – dewch yn Anogwr Gwaith y ganolfan gwaith

Swyddi Anogwr Gwaith – mae swyddi gwag newydd yn dod yn fuan!

Mae DWP a chanolfannau gwaith lleol wedi lansio ymgyrch recriwtio am Anogwyr Gwaith ledled y wlad gyda swyddi ar gael mewn gwahanol ddinasoedd a rhanbarthau ledled y wlad.

Wedi cwblhau’r haen gyntaf o hysbysiadau swyddi, o 9fed Tachwedd fe welwch swyddi gwag newydd yn mynd yn fyw mewn gwahanol leoliadau, felly os ydych yn angerddol am wasanaeth cwsmeriaid ac eisiau gyrfa werth chweil sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yna rydym am glywed gennych.

Mae bod yn Anogwr Gwaith y ganolfan gwaith yn fwy na swydd

Fel Anogwr Gwaith byddwch yn cael cyfle i chwarae eich rhan wrth helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i waith. Byddwch yn rhan o rwydwaith allweddol o staff y Ganolfan Byd Gwaith ledled y wlad, lle nad oes dau ddiwrnod yr un peth. Gallwch ymuno â thîm a fydd yn eich cefnogi chi yn ogystal â’n cwsmeriaid, meithrin cyfeillgarwch newydd gyda chydweithwyr o fewn DWP a chael cyfle i ddisgleirio mewn rôl a all wir wneud gwahaniaeth i’r gymuned.

Mae DWP yn gyflogwr hyblyg sy’n addasu i gyflymder ar y cyfyngiadau a gyflwynir gan COVID-19. Rydym yn helpu ein staff i gydbwyso gwaith, bywyd cartref a chefnogi eu lles. Mae swydd Anogwr Gwaith yn addasu i’r byd newydd hwn; rydym yn cydbwyso’r angen i weld cwsmeriaid wyneb yn wyneb mewn canolfan gwaith, yn gweithio mewn adeiladau ein partneriaid ac yn gweithredu’n rhithiwr.

Rydym yn gyflogwr teg a chynhwysol ac yn croesawu ceisiadau am ein swyddi Anogwr Gwaith i’n helpu i adlewyrchu’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.

This image has an empty alt attribute; its file name is WCR_Banners_GOVUK-WorkCoach_02_W.png

Byddwch yn gymdeithasol