Skip to content

CYFLEOEDD SWYDDI

Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Engineener at work using machinery
Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cymorth wedi’i dargedu i bobl ifanc fynd i mewn i waith, gan gynnwys mwy o Brentisiaethau...
Young woman looking happy with earphones in
Cyn cychwyn ar eich chwiliad gwaith, byddwch yn glir pa fath o rôl fydd yn gweddu i’ch lefel addysg, diddordebau,...
A oes angen help llaw arnoch i ddechrau eich gyrfa? Efallai bod angen cyngor arnoch ar eich CV, ffurflenni cais...
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, efallai y byddwch yn poeni am chwilio am swyddi neu’r hyn y gallech...
Graphic image of woman looking out to sea with arrows pointing in different directions
Os ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i mewn i’r gwaith, neu gyfuno’r ddau, mae llawer o opsiynau...
Man in an office environment waving his hands in the air looking happy
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i mewn i yrfa newydd byddwch yn angherddol drosto. Mae’n eich galluogi i adeiladu profiadau...
Woman on a construction site wearing a hard hat
Mae’n swydd go iawn, â phrofiad ymarferol, cyflog, a’r cyfle i hyfforddi wrth weithio. Cewch eich trin fel y gweithwyr...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...