Skip to content

Chwiliwch am filoedd o swyddi ar Dod o Hyd i Swydd

Man typing into a job search engine

Gall chwilio am swydd deimlo’n heriol ar hyn o bryd, ond mae cyfleoedd ar gael – yn enwedig yn y sectorau sy’n cadw Prydain i fynd.

P’un ai ydych yn ystyried newid swydd, yn ddi-waith neu’n wynebu dileu swydd ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth am ddim gwefan Dod o Hyd i Swydd yn cynnig ffordd hawdd i bobl sy’n ceisio am waith i chwilio am waith ar-lein.

Gallwch chwilio am swyddi llawn amser, rhan amser neu hyblyg gan bron i 145 mil o gyflogwyr wedi’u gwirio ledled y wlad. Mae rhybuddion e-bost ar gael i roi gwybod i chi am swyddi newydd sy’n gweddu eich anghenion, a gallwch uwchlwytho eich CV i wneud ceisiadau’n hawdd. Ceisiwch amlygu sgiliau fel gweithio’n rhan o dîm, gwasanaeth cwsmeriaid, rhywdweithio, rheoli pobl ag eraill gall fod yn ddefnyddiol ledled amrywiaeth o sectorau a swyddi.  

Mae’n gyflym ac yn hawdd cofrestru – pam na wnewch chi roi cynnig arni ar y wefan gov.uk/chwilio-am-swydd.

Mae’n bwysig i gadw’n saff wrth chwilio am waith ac i osgoi sgamiau a sgamwyr – felly byddwch yn ofalus cyn rhoi gwybodaeth bersonol fel rhif pasbort neu trwydded yrru, cymerwch ofal wrth glicio ar ddolenni a sicrhewch eu bod yn mynd i safle cyfreithlon a peidiwch byth rhannu manylion cerdyn debyd neu gredyd. Mae cyngor gwych ar y wefan saferjobs.com sydd yn cynnig gwasanaeth ymgynghorol am ddim.

Mae hefyd canllawiau fideo ar YouTube i’ch helpu gyda chofrestru, chwilio a chreu rhybuddion.

Cynnwys cysylltiedig