Skip to content

CEISIO AM SWYDDI A CHYMORTH LLES

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am...
Man with hand on his face in frustration
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Woman looking anxiously out of the window in a cafe
Mae’r pandemig Coronafeirws yn amser newydd ac ansicr i bawb, felly mae’n naturiol ei fod yn effeithio ar ein hiechyd...
Disabled man working at a computer
Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi….
Man writing CV on laptop
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...