Skip to content

Canolbwyntio ar iechyd meddwl

Mae’n amser caled i bawb nawr, felly mae hyd yn oed yn bwysicach i ofalu am eich iechyd meddwl. Gallwch ddod o hyd i lawer iawn o gyngor a chymorth ar-lein a dros y ffôn

Llefydd da i ddechrau yw :

Gall chwilio am waith fod yn swydd amser llawn a gall syllu ar sgrin am oriau di-ddiwedd sugno eich egni a’ch hwyliau. Felly mae’n bwysig ystyried eich iechyd corfforol hefyd. Dechreuwch gyda gwefan NHS Better Health.

Cynnwys cysylltiedig