Skip to content

CAEL HYD I’CH LLWYBR GYRFA

Gall mynd i mewn i fyd gwaith a chwilio am eich swydd gyntaf fod yn frawychus, yn enwedig mewn marchnad...
A female graduate wearing a cloak and hat looking happy
Mae Rebecca Fielding (proffil Linkedin), Sefydlydd a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector...
Female employee at her desk looking at the computer
Os ydych yn edrych am yrfa ym mae technoleg, mae gan Generation UK rai prif awgrymiadau i chi…
Nid yw llwybr gyrfa yn un llinell syth nes i chi gyrraedd ymddeoliad. Gyda chymaint o gyfleoedd amgen, newydd yn...
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...
Female standing outside in a city, looking at the distance
Os ydych yn barod i wybod rhagor am eich sgiliau presennol, yna ewch i’r Teclyn Asesu Sgiliau ar wefan y...
A female looking on a smart phone
Gall ddod o hyd i’ch swydd gyntaf fod yn anodd, yn enwedig os ydych yn meddwl nad oes gennych lawer...