Skip to content

Cael cyngor ar faterion sy’n ymwneud â diswyddo

Mae ystod o gyngor a chymorth ar gael os ydych wedi’ch diswyddo neu bod perygl y cewch eich diswyddo.

Os ydych eisiau edrych i mewn i opsiynau gyrfa newydd, dysgu mwy am eich sgiliau a chwilio am gyrsiau hyfforddiant, ewch i wefan Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol

I ddarganfod mwy am eich hawliau ewch i:

Os ydych yn brentis:

Mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth cymorth newydd ar-lein a dros y ffôn i brentisiaid sydd wedi colli eu swyddi yn ystod yr achos o Covid-19. Darganfyddwch fwy trwy ymweld â gwefan Apprenticeships.

Os ydych yn byw yng Nghymru:

Mae Cynllun Gweithredu Diswyddiadau Llywodraeth Cymru (ReAct) yn helpu pobl i ddelio â diswyddo. Mae amryw o adnoddau ar gael i helpu. Ewch i wefan Gyrfa Cymru a gwefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych yn byw yn yr Alban:

‘Partnership Action for Continuing Employment (PACE)’ yw fframwaith partneriaeth Llywodraeth yr Alban, sy’n helpu pobl i ddelio â diswyddo. Ffoniwch llinell gymorth diswyddo’r Alban ar 0800 917 8000 neu ewch i wefan Redundancy Scotland.

Edrychwch ar y wefan My World of Work am wybodaeth a chyngor gyrfa.

Ar gyfer cyngor ar arian a chyllidebu, ewch i:

Os ydych angen siarad â rhywun am ymdopi â diswyddo, ewch i::

Mae gan gwefan REED gyngor ar sut i ddelio â’r ochr emosiynol o gael eich diswyddo, a sut i gael eich lefelau hyder yn ôl i fyny. Mae ymgyrch gwefan Keep Britain Working wedi cynhyrchu’r llyfryn ar-lein ‘Moving On’ i helpu pobl sydd wedi cael eu diswyddo’n ddiweddar.

I ddarganfod sut mae diswyddo yn effeithio ar eich pensiwn, ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a’n tudalen cyngor cyffredinol ar bensiynau.

Cynnwys cysylltiedig