Skip to content

Ble i ddod o hyd i gyngor iechyd meddwl a lles

Mae’r pandemig Coronafeirws yn amser newydd ac ansicr i bawb, felly mae’n naturiol ei fod yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles. Mae’n bwysig i ofalu am eich hunan yn ystod yr amser hwn, boed os ydych yn cael diwrnod gwael, neu fod gennych broblem iechyd meddwl parhaol sydd angen cymorth.

Gwyliwch ffilm byr Public Health England, Every Mind Matters, sy’n atgoffa bod miliynau ohonom yn wynebu heriau i’n hiechyd meddwl:  

Pa bynnag cymorth sydd ei angen arnoch, mae llawer o bethau gallwch ei wneud i gadw’ch hunan yn feddyliol iach.

Mae gan Every Mind Matters awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar iechyd meddwl

Mae gan Young Minds gyfarwyddyd penodol ar Goronafeirws a ble i gael cymorth iechyd meddwl