Skip to content

BLE I DDOD I HYD I GYNGOR AR IECHYD MEDDWL

Woman looking anxiously out of the window in a cafe

Mae’r pandemig Coronafeirws yn amser newydd ac ansicr i bawb, felly mae’n naturiol ei fod yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles. Mae’n bwysig i ofalu am eich hunan yn ystod yr amser hwn, boed os ydych yn cael diwrnod gwael, neu fod gennych broblem iechyd meddwl parhaol sydd angen cymorth.

Gwyliwch ffilm byr Public Health England, Every Mind Matters, sy’n atgoffa bod miliynau ohonom yn wynebu heriau i’n hiechyd meddwl:

Cynnwys cysylltiedig


Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, efallai y byddwch yn poeni am chwilio am swyddi neu’r hyn y gallech...
Mae cymorth ychwanegol ar gael gan Gyflenwyr DWP i helpu pobl i gael ac i gadw swydd. Efallai bydd anogwr...
Os oeddech eisoes wedi bod yn edrych am waith am beth amser cyn yr achos coronafeirws, efallai’ch bod yn ei...

Cychwyn ar eich gyrfa?