Skip to content

BETH YW EICH SYMUDIAD GYRFA NESAF?

Graphic image of woman looking out to sea with arrows pointing in different directions

Os ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i mewn i’r gwaith, neu gyfuno’r ddau, mae llawer o opsiynau i ddewis rhyngddynt yn 18 oed.

Bydd y llwybr iawn i chi yn dibynu ar eich cymhwysterau a phrofiad gwaith hyd yn hyn, eich diddordebau ac os oes gennych swydd neu yrfa yn eich meddwl yn barod.

Gweithio

Os ydych am fynd yn syth i mewn i fyd gwaith, gallech ystyried interniaeth, cael swydd, neu ddechrau’ch busnes eich hun.

Astudio

Os hoffech aros neu dychwelyd i faes addysg, eich prif opsiynau yw ailsefyll arholiadau, cyrsiau Sgiliau Technegol Uwch, neu raddau israddedig. Mae hefyd cyfle i astudio am ddim am flwyddyn i ennill sgiliau sy’n berthnasol i’r gwaith.

Cyfuno gweithio ac astudio

Os ydych am wella’ch sgiliau yr un pryd â chael profiad gwaith, yna gallai hyfforddeiaeth, prentisiaeth, neu cynllun gadawyr ysgolion fod y peth iawn i chi. Mae rhai opsiynau, fel prentisiaethau, yn ffordd i ennill arian tra byddwch yn dysgu. Gallwch dreulio amser mewn gweithle go iawn tra byddwn yn gweithio tuag at gymhwyster y mae cyflogwyr ei angen.

Er mwyn cymharu’ch opsiynau, ac am gymorth a’ch cam nesaf, ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

Mae gan wefan Youth Employment UK gyngor a chefnogaeth pellach pan yn ystyried eich camau nesaf.

Cynnwys cysylltiedig


Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol. Cynnwys cysylltiedig Awgrymiadau CV Awgrymiadau...
Woman on a construction site wearing a hard hat
Mae’n swydd go iawn, â phrofiad ymarferol, cyflog, a’r cyfle i hyfforddi wrth weithio. Cewch eich trin fel y gweithwyr...

Cychwyn ar eich gyrfa?