Skip to content

AWGRYMIADAU GORAU OS YDYCH YN CAEL CYFWELIAD O BELL

Disabled man working at a computer

Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi….

Mae gan Mark, perchennog busnes bach o Leicester, weithlu wedi’u lledaenu ledled y wlad ac felly mae mewn safle da i rannu’r cyngor cadarn….

1. Mae’n bwysig trin cyfweliad o bell fel unrhyw gyfweliad arall. Cael y pethau sylfaenol yn iawn – mewngofnodwch mewn digon o amser fel gallwch brofi eich cysylltiad â pharatoi’r un mor fanwl â phe bai’n wyneb yn wyneb.

2. Ni all cyfwelwyr pigo fyny ar gymaint o iaith y corff â phe byddech mewn ystafell gyda’ch gilydd, ond peidiwch â gadael i hynny eich twyllo i ymdeimlad ffug o ddiogelwch – cymerwch ofal gyda’ch mynegiant wyneb a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal argraff gadarnhaol.  

3. Meddyliwch am beth i wisgo. Er eich bod gartref, dylech barhau i wneud ymdrech – bydd cyflogwr bob tro yn edrych am awgrymiadau gweledol ac mae hyn yn ffordd dda i ddangos eich bod o ddifri ac wedi ymrwymo i’r rôl.

4. Dewiswch le tawel i gynnal y cyfweliad ble na fydd ymyrryd arnoch, a meddyliwch am yr hyn y gellir eu gweld yn y cefndir. Waeth pa mor broffesiynol yw’ch cyfwelwyr, mae’n debygol y byddant yn cymryd diddordeb gyda beth sydd o’ch amgylch felly gwnewch yn siwr nad ydynt yn cael eu gwrthdynnu gan unrhyw beth a feddyliwch am yr argraff bydd eich cefndir yn ei rhoi.

5. Os ydych yn cael dewis – dewiswch feddalwedd fideo-gynadledda sy’n gyfarwydd i chi, ac os na sicrhewch eich bod yn ymarfer gydag unrhyw lwyfan newydd fel gallwch waredu unrhyw broblemau technegol cyn y cyfweliad. Os oes angen i chi ddangos enghreifftiau o’ch gwaith, sicrhewch eich bod yn gyfarwydd gyda’r cyfleuster ‘rhannu sgrin’ (‘share screen’) – rhowch gynnig ar ymarfer gyda ffrind neu aelod o’ch teulu yn gyntaf.

Peidiwch â chynhyrfu os bydd unrhyw broblemau technegol, a chofiwch, os byddai’r cysylltiad yn methu, efallai y byddant allu eich clywed hyd yn oed os na allwch chi eu glywed nhw, felly arhoswch yn broffesiynol. Mae’n debygol bod eich cyfwelwyr wedi profi heriau tebyg yn y gorffennol ac y byddant llawn cydymdeimlad. Defnyddiwch hi fel cyfle i’w ddangos pa mor dda gallech fod pan na fydd pethau’n mynd i gynllun!

Cynnwys cysylltiedig


Man interviewing a woman
Cadw heb gynhyrfu dan bwysau Gall fod o flaen eraill mewn cyfweliad, am y tro cyntaf mewn sawl blynedd, fod...
Felly, rydych wedi chwysu trwy’r cyfweliad, wedi delio â’r cwestiynau anodd hynny yn llwyddiannus, wedi osgoi peryglon cyffredin fel cwyno...
Cartoon graphic of an interview
Weithiau, cewch gwestiwn cyfweliad anodd. Yn aml, mae hyn oherwydd bod cyfwelydd am eich dal chi allan. Cwestiwn fel, “Pe...

Cychwyn ar eich gyrfa?