Skip to content

Awgrymiadau gorau os ydych yn cael cyfweliad o bell

Disabled worker working on computer in an office

Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi….

Mae gan Mark, perchennog busnes bach o Leicester, weithlu wedi’u lledaenu ledled y wlad ac felly mae mewn safle da i rannu’r cyngor cadarn….

  1. Mae’n bwysig trin cyfweliad o bell fel unrhyw gyfweliad arall. Cael y pethau sylfaenol yn iawn – mewngofnodwch mewn digon o amser fel gallwch brofi eich cysylltiad â pharatoi’r un mor fanwl â phe bai’n wyneb yn wyneb.
  2. Ni all cyfwelwyr pigo fyny ar gymaint o iaith y corff â phe byddech mewn ystafell gyda’ch gilydd, ond peidiwch â gadael i hynny eich twyllo i ymdeimlad ffug o ddiogelwch – cymerwch ofal gyda’ch mynegiant wyneb a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal argraff gadarnhaol.  
  3. Meddyliwch am beth i wisgo. Er eich bod gartref, dylech barhau i wneud ymdrech – bydd cyflogwr bob tro yn edrych am awgrymiadau gweledol ac mae hyn yn ffordd dda i ddangos eich bod o ddifri ac wedi ymrwymo i’r rôl.
  4. Dewiswch le tawel i gynnal y cyfweliad ble na fydd ymyrryd arnoch, a meddyliwch am yr hyn y gellir eu gweld yn y cefndir. Waeth pa mor broffesiynol yw’ch cyfwelwyr, mae’n debygol y byddant yn cymryd diddordeb gyda beth sydd o’ch amgylch felly gwnewch yn siwr nad ydynt yn cael eu gwrthdynnu gan unrhyw beth a feddyliwch am yr argraff bydd eich cefndir yn ei rhoi.
  5. Os ydych yn cael dewis – dewiswch feddalwedd fideo-gynadledda sy’n gyfarwydd i chi, ac os na sicrhewch eich bod yn ymarfer gydag unrhyw lwyfan newydd fel gallwch waredu unrhyw broblemau technegol cyn y cyfweliad. Os oes angen i chi ddangos enghreifftiau o’ch gwaith, sicrhewch eich bod yn gyfarwydd gyda’r cyfleuster ‘rhannu sgrin’ (‘share screen’) – rhowch gynnig ar ymarfer gyda ffrind neu aelod o’ch teulu yn gyntaf.

Peidiwch â chynhyrfu os bydd unrhyw broblemau technegol, a chofiwch, os byddai’r cysylltiad yn methu, efallai y byddant allu eich clywed hyd yn oed os na allwch chi eu glywed nhw, felly arhoswch yn broffesiynol. Mae’n debygol bod eich cyfwelwyr wedi profi heriau tebyg yn y gorffennol ac y byddant llawn cydymdeimlad. Defnyddiwch hi fel cyfle i’w ddangos pa mor dda gallech fod pan na fydd pethau’n mynd i gynllun!

Os oes angen cymorth pellach gyda chyfweliadau arnoch, mae gan LifeSkills, a grëwyd gyda Barclays, fodiwl sy’n ymdrin â phwrpas cyfweliadau swyddi a’r broses o baratoi ar gyfer un. Ewch i wefan LifeSkills i ddarganfod mwy.

Cynnwys cysylltiedig