Skip to content

Awgrymiadau cyfweliad


Cyngor ac awgrymiadau ar sut i lwyddo mewn cyfweliad, gan gynnwys cyfweliadau o bell, cyflwyniadau a sut i fynd i’r afael â chwestiynau anodd.

Disabled man in a meeting with a female
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhoi ei brif awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau. Gall cyfweliad swydd fod yn...
Felly, rydych wedi chwysu trwy’r cyfweliad, wedi delio â’r cwestiynau anodd hynny yn llwyddiannus, wedi osgoi peryglon cyffredin fel cwyno...
Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi…. Mae gan Mark,...
Man interviewing a woman
Cadw heb gynhyrfu dan bwysau Gall fod o flaen eraill mewn cyfweliad, am y tro cyntaf mewn sawl blynedd, fod...
Laptop with calender open with 'Job Interview' marked
Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i’r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau...
Woman biting her nails looking worried
Mae sefydliadau’n gofyn i ymgeiswyr wneud cyflwyniadau’n amlach fel rhan o’r cyfweliad yn ystod y proses cyflogi. Bydd pwnc y...
Cartoon graphic of an interview
Weithiau, cewch gwestiwn cyfweliad anodd. Yn aml, mae hyn oherwydd bod cyfwelydd am eich dal chi allan. Cwestiwn fel, “Pe...
Female candidate being interviewed
Felly, rydych wedi gwneud argraff dda ar y cyflogwr gyda CV ardderchog, neu ffurflen gais ffantastig – gwych! Rhowch glod...