Skip to content

Awgrymiadau CV


Cyngor ac awgrymiadau ar sut i ysgrifennu CV, gan gynnwys ble i ddechrau, pa mor bell yn ôl rydych yn mynd a chamgymeriadau clasurol i’w hosgoi.

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am...
Man writing a CV
Mae anfon yr un hen CV dro ar ôl tro yn ffordd sicr o beidio â chael swydd. Mae teilwra’ch...
Man using his laptop working on his CV
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...
Graphic image of a CV
Mae yna lawer o resymau pam y gallai rhywun gymryd seibiant rhag gweithio. Beth bynnag yw’r rheswm, gall fod yn...
Male in his home office on the phone
Gall fod yn heriol penderfynu faint o hanes gyrfa i’w gynnwys ar eich CV. Ar un llaw, rydych yn awyddus...
Cartoon graphic with a grid of 12 people
Mae gan Joanne Pickering, Cymrawd Siartredig y CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) brofiad o recriwtio mewn ystod o sectorau....