Skip to content

Ar lafar gwlad: Sut i lwyddo cael y rolau hynny sydd ddim ar y bwrdd swyddi

Cadwch mewn cysylltiad. Gallwch ddefnyddio LinkedIn neu gallwch gysylltu â hen ffrindiau a chysylltiadau – ac efallai y gwelwch fod y cyfleoedd yn dod atoch chi, cyn i chi hyd yn oed gael cyfle i chwilio amdanynt.

Yn dibynnu ar y diwydiant a’r sector, mae hyd at 60% o’r holl swyddi gwag yn mynd heb eu hysbysebu, ac yn lle hynny maent yn cael eu llenwi gyda rhwydweithio da – ni fu’r hen ddywediad Saeneg ‘it’s who you know, not what you know’ erioed yn fwy gwir.

Efallai gall ymgeisio am swydd sydd heb ei hysbysebu swnio fel cyfyng-gyngor – sut allwch geisio am swydd nad ydych hyd yn oed yn gwybod sy’n bodoli? Fodd bynnag, mae ffyrdd i sicrhau eich bod ar flaen meddyliau pobl wrth iddynt edrych i lenwi rôl.

Yn gyntaf: gwnewch yn siŵr fod pawb rydych yn eu hadnabod yn ymwybodol eich bod yn edrych am swydd. Er mwyn cadw’n ffres ym meddyliau pobl, nid oes angen i chi postio ar Facebook bob dydd gyda PDF o’ch CV ynghlwm, ond does dim byd o’i le am adael i bobl wybod am eich cyflawniadau diweddar. Newydd sicrhau cyfweliad â chwmni delfrydol? Efallai y bydd diweddariad ymffrostgar yn syniad da. Wedi rhedeg ras noddedig? Peidiwch ag anghofio’r hunlun chwyslyd hwnnw i ddangos pa mor drefnus ac ymroddedig y gallwch fod.

Ymchwiliwch gwmnïau rydych chi am weithio iddynt a pheidiwch byth â bod ofn codi’r ffôn iddynt: os ydynt yn chwilio am rywun newydd, byddant eisiau rhywun sy’n rhagweithiol. Dewch o hyd i enw cyswllt yn adran Adnoddau Dynol y cwmni, a gofynnwch iddynt ynglŷn ag unrhyw swyddi gwag neu gyfleoedd posibl yn y dyfodol. Bydd gwybod yr enwau pwysig i siarad â nhw yn mynd â chi’n bell.

Ar wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol mae esboniad ar sut a pham i rwydweithio a’r gwahanol ddulliau a ddefnyddir

Cynnwys cysylltiedig