Skip to content

Darganfyddwch sut i gynyddu eich sgiliau


Os ydych am adnewyddu eich sgiliau neu ddysgu rhai newydd mae gennym ychydig o help a chyngor ar ble i fynd a beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Rhowch hwb i’ch rhagolygon trwy dreulio awr bob wythnos yn dysgu ar-lein gyda’r Skills Toolkit. Ewch ar y blaen a...
Man writing on notepad at desk
P’un a ydych yn chwilio am swydd newydd neu newid eich gyrfa, gallwch gael help i ddiweddaru’ch sgiliau am ddim....
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...
No post found