Skip to content

A yw eich sgiliau llythrennedd a rhifedd yn eich dal chi’n ôl?

Fel ceisiwr gwaith, un o’r heriau mawr yw sicrhau bod gennych y sgiliau sylfaenol sydd eisiau i feithrin gyrfa lwyddiannus.

Mae cyflogwyr yn dweud yn aml mae diffyg y sgiliau mwyaf sylfaenol sy’n achosi ymgeiswyr i fethu’r naid olaf. Yn benodol, mae sgiliau llythrennedd a rhifedd cryf yn hollbwysig i lwyddiant yn y gweithle.

Mae’n digwydd yn hawdd, rydym ni i gyd wedi ei wneud. Mae wastad yr un pwnc hwnnw rydych yn cael trafferth ag ef yn yr ysgol, ac wedi gadael, rydych yn anghofio amdano.

Fodd bynnag, yn gynyddol mae cyflogwyr yn mynnu cael sgiliau darllen, ysgrifennu, a rhifau cryf.

Os ydych yn teimlo bod eisiau sgiliau llythrenedd neu rifedd arnoch, neu eich bod ychydig yn rhydllyd, beth am ystyried cymryd cwrs addysg i oedolion? Mae gan gwefan Gyrfa Cymru (Cymru), gwefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol (Lloegr) a gwefan My World of Work (yr Alban) lawer o wybodaeth ar gael, gan gynnwys cyrsiau llythrennedd a rhifedd. Mae miloedd o gyrsiau addysg i oedolion ar gael yn y DU, yn rhan amser a llawn amser, felly gallwch deilwra’ch dysgu i’ch sefyllfa bersonol. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyrsiau yn eich ardal leol a gwybodaeth ddefnyddiol ar hawlio cymorth ariannol. Mae gan y ‘Skills Toolkit’ gwrs rhifedd am ddim i’ch helpu i adnewyddu eich sgiliau mathemateg, a gellir dod o hyd iddo ar wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol.

Nid yw cyrsiau addysg i oedolion fel mynd yn ôl i’r ysgol. Bydd llawer o bobl sydd angen cryfhau eu sgiliau llythrennedd a rhifedd felly nid oes dim i deimlo’n lletchwith amdano. Mae manteision ymgymryd â’r cyrsiau hyn yn ymestun y tu hwnt i’r gweithle; gan gynnwys hunan-hyder gwell a’r gallu i reoli’ch arian yn well.

Cynnwys cysylltiedig