Skip to content

ALLECH CHI DANIO I FYNY EICH GYRFA?

Woman on a construction site wearing a hard hat

Mae’n swydd go iawn, â phrofiad ymarferol, cyflog, a’r cyfle i hyfforddi wrth weithio. Cewch eich trin fel y gweithwyr eraill, â chytundeb cyflogaeth a gwyliau. Mae prentisiaid yn treulio rhan o’u hamser yn hyfforddi y tu allan i’r swydd, yn aml mewn colegau, prifysgolion, neu â chyflenwyr hyfforddi lleol.

Mae cyfleoedd mewn swyddi gwahanol, a chyflogwyr mawr a bach. Ac rydych yn cael y profiad a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i hybu potensial eich gyrfa. Darllenwch hanes Ella.

Mae opsiynau eraill mewn gwahanol rannau o’r DU – dewch i wybod rhagor ar wefan Gyrfa Cymru , gwefan Apprenticeships England, a gwefan Apprenticeships Scotland.

Cynnwys cysylltiedig


Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol. Cynnwys cysylltiedig Awgrymiadau CV Awgrymiadau...
Man tying up his shoelaces getting ready for work
Mae Steve McCall o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn barod am waith,...
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...

Cychwyn ar eich gyrfa?