Skip to content

5 tric i gadw’ch chwiliad gwaith yn gynhyrchiol

Gweld eich hun yn llithro allan o’r drefn chwilio am swydd?

Dyma bum ffordd i gadw ffocws ac ar y trywydd iawn:

1. Gosodwch amser i’r neulltu i wneud ymchwil

Rhowch awr y dydd o’r neilltu i ymchwilio a chysylltu â chwmnïau rydych am weithio iddynt.  Gyda hyd at 60% o’r holl swyddi ddim yn cael eu hysbysebu, delio â chwmnïau yn uniongyrchol yn aml yw’r ffordd orau o glywed am y swyddi gorau: ond ni allwch fynd i mewn heb lawer o syniad. Ymchwiliwch i gwmni a gwnewch alwadau ffôn neu e-byst ymholiadau i ddarganfod mwy o fanylion os oes angen.

Gofynnwch am gael siarad â’r rheolwr llogi. Mae’n swnio’n wrthodol ond yn aml gall eich cael chi lle rydych am fynd iddi.

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau ceisiwch chwilio ar fyrddau swyddi fel y wefan Dod o hyd i Swydd.

2. Cadwch at drefn arferol

Mae’n hanfodol trin eich chwiliad gwaith fel swydd go iawn. Mae hynny’n golygu deffro yn y bore, cael cawod a gwisgo, bwyta brecwast da ac eistedd i lawr a gweithio, yn union fel unrhyw swydd arall. Cadwch wrthdyniadau fel teledu i’r lleiafswm, a chanolbwyntiwch yn llawn ar eich chwiliad. Nid yn unig y byddwch yn fwy cynhyrchiol, ond bydd cadw’r drefn honno’n ddefnyddiol pan fyddwch yn cael y swydd honno ac yn gorfod codi’n gynnar beth bynnag.

3. Cadwch yn drefnus

Yn ogystal â mynd at eich chwiliad gwaith fel swydd, mae’n bwysig  dogfennu eich gweithgaredd y tu allan i ffolder ‘Sent Messages’ yn eich blwch derbyn e-byst. Defnyddiwch Google Docs (neu ddim ond papur a beiro hen ffasiwn) i gadw golwg ar ba swyddi y gwnaethoch gais amdanynt a phryd, yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol fel ble y gwelsoch y swydd, a phryd oedd y dyddiad cau.

4. Defnyddiwch Google er mantais i chi

Er bod byrddau swyddi yn ffordd wych o ddod o hyd i rolau newydd, mae Google yn offer chwilio pwerus a all roi’r fantais i chi wrth chwilio am swydd – os ydych yn gwybod sut i’w ddefnyddio. Defnyddiwch y gosodiadau datblygedig i chwilio swyddi a bostiwyd o fewn y 7 diwrnod diwethaf, a defnyddiwch ddyfynodau o amgylch ymadroddion penodol, fel “cynorthwyydd gweinyddol” + Caerdydd, i ddod o hyd i’r tudalennau sydd fwyaf perthnasol i chi.

5. Defnyddiwch y ‘browser extentions’ i osgoi tynnu’ch sylw o’r gwaith

Mae’n hawdd cwympo i lawr y twll Facebook neu wastraffu amser yn gwirio’ch mewnflwch wrth chwilio am swyddi ar-lein, ond mae’n eich arafu … llawer. Defnyddiwch y ‘browser extentions’ fel StayFocusd i rwystro gwefannau penodol yn ystod y dydd ac aros ar y trywydd iawn gyda’ch chwiliad gwaith.

Cynnwys cysylltiedig