Skip to content

5 PRIF AWGRYMIAD I LANSIO GYRFA MEWN TECHNOLEG

Female employee at her desk looking at the computer

Os ydych yn edrych am yrfa ym mae technoleg, mae gan Generation UK rai prif awgrymiadau i chi…

1. Archwilio am ddim free

Manteisiwch ar yr adnoddau am ddim sydd ar gael i archwilio’ch diddordeb mewn technoleg. Pam na cheisiwch gyflwyniad i Python ar Codecademy (gwefan allanol) neu Javascript mewn 3 awr ar FreeCodeCamp.org (gwefan allanol). Mae hyn yn rhoi cyfle i chi archwilio os dyma’r peth i chi ac yn arddangos i gyflogwyr eich bod yn frwdfrydig i ddilyn gyrfa yn y sector hwn.

2. Adeiladu’ch presenoldeb ar-lein

Mae’n debyg bod gennych gyfrif Instagram neu Twitter yn barod, ond, a ydych ar LinkedIn? Mae adeiladu presenoldeb cymdeithasol proffesiynol ar-lein yn bwysig, gan fod rhai cyflogwyr yn ei ddefnyddio i recriwtio, ymchwilio, a sifftio. Dewch i wybod rhagor am defnyddio’r platfform.

3. Rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol ym maes technoleg

Ymunwch â gweminarau, cyfarfodydd, neu ddigwyddiadau yn eich ardal i glywed o lygad y ffynon gan bobl yn y maes sut mae’r swyddi’n edrych yn y byd sydd ohoni  fel gallwch fynd ati i rwydweithio. Mae Eventbrite (gwefan allanol), London Tech Meetups (gwefan allanol) a Meet Up (gwefan allanol) i gyd yn lleoedd da i ddechrau.

4. Cynllunio

Mae gennych flas ar ba swyddi sydd, rydych wedi rhwydweithio, ac mae gennych lygad ar y gyrfa gywir i chi drwy defnyddio cwis “Where do I belong in Tech? (gwefan allanol)”. Nawr mae’n amser cynllunio sut byddwch yn cael y cymwysterau a phrofiad sydd eu hangen arnoch i fynd i mewn i’r diwydiant. Mae llawer o lwybrau i mewn – gan gynnwys Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau – felly archwiliwch y rhain hefyd.

5. Dechrau gwneud ceisiadau

Os oes gennych y cymwysterau neu brofiad sydd eu hangen arnoch, edrychwch ar safle swyddi Hackajob (gwefan allanol) i weld ai dyma’r swydd gywir i chi. Os ydych yn edrych am gyfle i weithio a dysgu ar yr un pryd efallai byddai’n werth archwilio prentisiaethau ar wefan Gov.uk (gwefan allanol). Ac mae Generation (gwefan allanol) yn cynnig 4 – 12-wythnos o bootcamps am ddim i’ch helpu wrth uwchsgilio â chyfweliad swydd wedi ei gwarantu ar y diwedd.

Cynnwys cysylltiedig


Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol. Cynnwys cysylltiedig Awgrymiadau CV Awgrymiadau...
Man working in IT with three computer screens
Os ydych yn chwilio am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant Technoleg Gwybodaeth (TG) gynnig mwy nag yr ydych chi’n ei...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...

Cychwyn ar eich gyrfa?