Skip to content

45 o bethau mae ceiswyr gwaith llwyddiannus yn eu gwneud ar gyfryngau cymdeithasol

Os ydych yn geisiwr gwaith doeth mae’n debyg eich bod wedi ymchwilio i bopeth sydd i’w wybod am CV, llythyrau eglurhaol, cyfweliadau, a’r holl bethau sylfaenol eraill sy’n ymwneud â chwilio am waith.

Ond peidwich ag anghofio pa mor ddefnyddiol yw cyfryngau cymdeithasol ar gyfer dod o hyd i swyddi. Mae’r wefan The Muse wedi ysgrifennu’r erthygl hon i’ch helpu i gael y gorau o gyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys cysylltiedig